PRZETARGI

ZAPYTANIE OFERTOWE – SAMOCHÓD DOSTAWCZY

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE PRZYKRYCIA ZBIORNIKA ŻELTETOWEGO

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE MIESZADŁA GNOJOWICY

PDF

PRZETARG – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYWÓZ I ROZLEWANIE GNOJOWICY.

PDF

OGŁOSZENIE – PRZETARG SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE USŁUGI KOPANIA I PRYZMOWANIA BURAKÓW CUKROWYCH

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE USŁUGI ZBIORU KUKURYDZY NA KISZONKĘ

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYKONANIE USŁUGI OMŁOTU

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYCENA NIERUCHOMOŚCI – SIERAKÓW

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – SCHŁADZALNIK MLEKA

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZLECENIE USŁUGI

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – MONITORING KRÓW – ZAKŁAD ROLNY LIPNICA

PDF

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PDF PDF PDF PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019-2020

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO

PDF

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PDF PDF PDF PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTWĘ I MONTAŻ 4 KPL. LINOWYCH ZGARNIACZY OBORNIKA

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYGRODZEŃ LEGOWISKOWYCH ORAZ BRAMEK PRZEPĘDOWYCH

PDF

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PDFPDFPDFPDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY INSTALACYJNE

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ ZWIJANYCH KURTYN

PDF

PRZETARG OFERTOWY nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych:

PDFPDFPDFPDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ CATERINGOWĄ

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETONOWYCH.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROZBIÓRKĘ DWÓCH BUDYNKÓW.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ NOWYCH MASZYN ROLNICZYCH.

PDF

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PDF PDF PDF PDF PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ I WYKONANIE SILOSU PRZEJAZDOWEGO.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WOZU PASZOWEGO.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WÓZKA WIDŁOWEGO.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ.

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO, SAMO ZAŁODOWCZEGO WOZU PASZOWEGO

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM CIĄGNIKA ROLNICZEGO

PDF

PRZETARG OFERTOWY nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych:

PDFPDFPDFPDFPDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROZSIEWACZA NAWOZÓW

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU TYPU SUV

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNE DOSTAWY PALIWA

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – montaż i wykonanie silosu przejazdowego

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE – badanie sprawozdań finansowych za 2017-2018

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie płyty żelbetowej okólnika

PDF

PRZETARG OFERTOWY nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych :

PDF PDF PDF PDF PDF

——-

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego.

PDF

——-

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi rolnicze.

PDF

——-

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę pokrycia dachowego.

PDF

——

PRZETARG OFERTOWY nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych:

PDFPDFPDFPDFPDFPDF

—–

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ RĘKAWÓW FOLIOWYCH

PDF

—–

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ CATERINGOWĄ

PDF

—–

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP UŻYWANEJ ŁADOWARKI KOŁOWEJ

PDF

—–

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM CIĄGNIKA

PDF

—–

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU DACIA

PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2016

PDF

—–
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH – KONIE

PDF    PDF

—–
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH – ROZRODU BYDŁA

PDF

—–
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH

PDF

—–
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

PDF

—–
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRZYCZEP ROLNICZYCH SZT. 2

PDF

—–

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy PRZYCZEPY SAMOZBIERAJĄCEJ SZT.2.

PDF

—–

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy opryskiwacza zaczepianego.

PDF

—–

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy paliwa w roku 2016 i 2017.

PDF

—–

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek.

PDF OGŁOSZENIE

PDF XXVIII-188-09

PDF REGULAMIN PRZETARGU

—–

Drugi nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

PDF PRZETARG II – REGULAMIN

PDF PRZETARG II – ZAŁĄCZNIK NR 1                 

PDF PRZETARG II – ZAŁĄCZNIK NR 2

PDF PRZETARG II – ZAŁĄCZNIK NR 3

PDF PRZETARG II – ZAŁĄCZNIK NR 4

—–

Zapytanie ofertowe – wykonanie fundamentów do instalacji magazynowania i przechowywania zbóż.

PDF ZAPYTANIE OFERTOWE

PDF ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYTYCZNE FUNDAMENTOWE

—–

Nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

PDF REGULAMIN PRZETARGU

PDF ZAŁĄCZNIK NR 1

PDF ZAŁĄCZNIK NR 2

PDF ZAŁĄCZNIK NR 3

PDF ZAŁĄCZNIK NR 4

 

—–

Zapytanie ofertowe – zakup instalacji do magazynowania i przechowywania zbóż.

PDF

—–

Zapytanie ofertowe – zakup agregatu uprawowo-siewnego.

PDF

—–

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu ciągnika rolniczego wraz z obsługą serwisową.

PDF

—–

Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy paliwa w roku 2015 r.

PDF