ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Spółka „Gałopol” prowadzi działalność gospodarczą na powierzchni 3246 ha, w tym użytków rolnych jest 2905 ha (wskaźnik bonitacji gleby: 1,11).
W jej składzie są 4 zakłady rolne:
– w Gałowie z folwarkami w Śmiłowie i Przyborówku,
– w Gaju Małym z folwarkami w Grabówcu i Oborowie,
– w Lipnicy
– w Przyborówku.
Ponadto 2 zakłady usługowe:
– Mieszalnia Pasz w Gaju Małym
– Zakład Mechaniczno – Budowlany w Gałowie.
Pod nazwą Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane „GAŁOPOL” Spółka z o.o. z siedzibą w Gałowie, jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa istnieje od 31 lipca 1995 r.
W czerwcu 2003 r. przedsiębiorstwo „Gałopol” uznane zostało jako spółka strategiczna w zakresie hodowli zwierząt.