OGŁOSZENIA

Zakup nasienia buhajów rasy HF

Przedsiębiorstwo Rolniczo Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przygotowanie i przedstawienie oferty cenowej na zakup nasienia buhajów rasy HF odmiany czarno-białej.
Zapytanie dotyczy buhajów ocenianych w oparciu o wartości hodowlane podane przez Instytut Zootechniki z sezonu 2016/Z ocenianych w kraju lub przez Interbull według poniższych kryteriów.
Prosimy o przedstawienie oferty :
• 3-ch buhajów z najwyższym indeksem GPF nasienie konwencjonalne,
• 2-ch buhajów z najwyższym indeksem GPF nasienie seksowane.
Ponadto prosimy Państwa o przygotowanie oferty na nasienie buhajów wycenionych w indeksie GTPI (ocena konwencjonalna i genomowa).
• 5 buhajów z najwyższym indeksem GTPI – nasienie konwencjonalne,
• 3 buhajów z najwyższym indeksem GTPI – nasienie seksowane.
Do oferty prosimy załączyć dla każdego zaproponowanego buhaja wydruk lub link do wyników oceny wartości hodowlanej zarówno krajowej jak i zagranicznej (USA).
Oferty prosimy składać na piśmie za pośrednictwem poczty lub e-mail na adres Spółki „GALOPOL”.
P.R.H. „GAŁOPOL” Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 10
Gałowo
64-500 Szamotuł
e-mail – sekretariat@galopol.pl
do dnia 25.08.2016r. (czwartek godz. 15°°).
Z przesłanych ofert zostaną wybrane buhaje spełniające w/w kryteria zgodnie z założeniami programu hodowlanego Spółki „GAŁOPOL”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie spełni następujące warunki :
1.Preferowane będą buhaje z wysokimi wartościami hodowlanymi.
2.Oferta będzie zawierała zgodność przedmiotu w/w zamówienia.
3.Będzie zawierała najniższą cenę.

SPRZEDAŻ

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie
oferuje do sprzedaży:
• Krowy pierwiastki szt. 20 w cenie 6 500,- zł netto / szt.

Wszelkich informacji związanych ze sprzedażą udziela główny hodowca – tel. 667250950