OGŁOSZENIA

Oferta do sprzedaży 25 szt. jałowic cielnych rasy HF

Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o.
oferuje do sprzedaży 25 szt. jałowic cielnych rasy HF
z terminem wycielenia na wrzesień 2021. Wydajność matek ok. 10.000 – 12.000 kg.
Kontakt:
tel.: 508 318 326, 508 318 322

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. HODOWLI BYDŁA

Poszukujemy osoby, która zajmie się:

• organizacją oraz nadzorem nad chowem i hodowlą bydła mlecznego i mięsnego w Spółce,
• planowaniem i realizacją zadań produkcyjnych i hodowlanych,
• współpracą z jednostkami naukowymi w badaniach naukowych,
• wdrażaniem postępu hodowlanego i naukowo – technicznego.

Do obowiązków zatrudnionego na stanowisku Głównego Specjalisty ds. hodowli należeć będzie:
• kierowanie działem chowu i hodowli bydła,
• określanie perspektyw rozwoju i racjonalnej produkcji,
• prowadzenie bilansów paszowych,
• planowanie i realizowanie zadań wynikających z bieżącej produkcji, wybór zwierząt do chowu i hodowli z uwzględnieniem zabezpieczenia warunków bytowych, żywienia, użytkowania oraz rozdysponowanie produkcji,
• prowadzenie obserwacji kondycji i stanu zdrowotnego zwierząt, współpraca ze służbą weterynaryjną,
• organizowanie pracy i nadzorowanie personelu zatrudnionego przy produkcji zwierzęcej,
• prowadzenie wymaganej dokumentacji zawodowo – hodowlanej oraz dokumentacji ekonomicznej i sprawozdawczej,
• przestrzeganie regulaminu Spółki i przepisów hodowlanych, ochrony środowiska, bhp oraz p-poż.

Wymagania:
• znajomość branży chowu i hodowli bydła,
• minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu działem hodowli,
• wykształcenie wyższe o profilu zootechnicznym,
• zaangażowanie w wykonywanie obowiązków Głównego Specjalisty,
• mile widziana znajomość języków obcych,
• znajomość obsługi programów komputerowych,
• dyspozycyjność,
• prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:
• Spółka „GAŁOPOL” zatrudni na umowę o pracę według zasad zatrudniania nowych pracowników,
• atrakcyjne wynagrodzenie, oraz premiowanie za dobre wyniki wykonania zadań,
• samochód służbowy.
• mieszkanie służbowe

Zgłoszenia prosimy kierować na adres korespondencyjny Spółki lub mailowo sekretariat@galopol.pl

Oferta do sprzedaży 30 szt. jałowic cielnych

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. w Gałowie
posiada w ofercie do sprzedaży
30 szt. jałowic cielnych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z terminem wycieleń:
czerwiec, lipiec, sierpień.
Kontakt:
e-mail: sekretariat@galopol.pl
tel.: 508318326; 500024452; 508318322