OGŁOSZENIA

SPRZEDAŻ

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie
oferuje do sprzedaży:
• Krowy pierwiastki szt. 20 w cenie 6 500,- zł netto / szt.

Wszelkich informacji związanych ze sprzedażą udziela główny hodowca – tel. 667250950