MECHANIZACJA PRAC

Mechanizacja wielu prac oraz automatyzacja systemu żywienia decyduje o zmniejszeniu pracochłonnośœci i kosztów obsługi jednocześœnie doskonaląc organizację i zwiększając wydajnośœć. Zmechanizowaniu uległy czynnoœści związane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w większym stopniu zabezpieczając ochronę œśrodowiska. Wszystkie te inwestycje powodują w efekcie wzrost wydajnośœci i jakoœci naszych produktów.

 sprzet sierpień