ENERGIA ODNAWIALNA

11.03.2024 rSposób obliczenia odległości między rzędami paneli fotowoltaicznych.

W przypadku instalacji usytuowanych na gruncie, jeżeli będą występować dwa lub więcej rzędów paneli fotowoltaicznych ważne jest, aby kolejne rzędy nie zacieniały się na wzajem. Krytycznym okresem jest tu zima, gdy słońce góruje bardzo nisko nad horyzontem. Z tego względu minimalną odległość między rzędami oblicza się na 22 grudnia.

Do szybkiej kalkulacji można przyjąć, że na 1 m wysokości rzędu paneli (wysokość h2) odległość między rzędami będzie wynosić od 3,16 m na południu Polski do 4,49 m na północy. Z uwagi na dość dużą rozbieżność, w zależności od szerokości geograficznej, zawsze warto tę odległość dokładnie policzyć.

Co nam pokaże aplikacja kontrolna.