O SPÓŁCE

Od dnia 15 kwietnia 2024 r. na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Gałopol powołano Pana Tadeusza Napierałę –

serdecznie gratulujemy.

 

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. gospodaruje na obszarze 3.163 ha prowadząc produkcję roślinną podporządkowaną potrzebom żywienia bydła mlecznego i mięsnego.

Średni stan pogłowia bydła mlecznego w 2023 roku wynosił ok. 2.300 sztuk, w tym ok. 1000 krów mlecznych o wydajności ponad 12.100 kg mleka.

 Przedmiotem działalności Spółki jest:

 •    hodowla i chów bydła mlecznego rasy PHF i mięsnego rasy Limousine

 •    hodowla koni – ogiery rozpłodowe, hodowla zachowawcza konika polskiego

 •    produkcja rolno-nasienna zbóż, rzepaku, buraka cukrowego

 •    produkcja pasz objętościowych i treściwych

 •    działalność rolno-usługowa na rzecz rolnictwa

 •    działalność usługowo-turystyczna w S.O. Sieraków

 •    działalność szkoleniowa praktyki uczniowskie, studenckie oraz współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w zakresie dobrej praktyki rolniczej

 

HISTORIA

Na przełomie lat 1881 do 1945 właścicielami Gałowa był ród Mycielskich. Chronologicznie właścicielami byli od 1881 Józef Mycielski, 1909 Ludwik Mycielski, a od 1939 hr. Michał Mycielski.
Majątek dobrze prosperował prowadząc hodowlę koni, bydła, owiec.
Hodowla była obiektem zainteresowania wielkiego hodowcy, profesora Tadeusza Konopińskiego, który w latach międzywojennych i powojennych sprawował nadzór hodowlany.
W latach 1945 – 1949 Zarząd nad gospodarstwami Gałowa sprawował Państwowy Nadzór Ziemski.
W 1957 roku zostały powołane Zespoły Państwowych Gospodarstwa Rolnych w skład, których wchodziło gospodarstwo Gałowo.
Od roku 1966 funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych należące do Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR.
Od 1 lipca 1967r. przedsiębiorstwo otrzymało status Kombinatu, który w tej strukturze organizacyjnej funkcjonował do 31 lipca 1992 r. Utworzony Kombinat uzyskiwał bardzo dobre wyniki produkcyjno-ekonomiczne czego dowodem są liczne wyróżnienia we współzawodnictwie prowadzonym przez poznańskie PGR rywalizujące w grupie dużych gospodarstw funkcjonujących na powierzchni powyżej 5000 ha.
W 1992 r. w ramach prowadzonej restrukturyzacji i powstaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, Gałowo przekształcono w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa a od 1995r. funkcjonuje pod nazwą Przedsiębiorstwo Rolniczo Hodowlane „GAŁOPOL” Spółka z.o.o z 100 % udziałem Skarbu Państwa.
W czerwcu 2003 r. ze względu na zakres prowadzonej hodowli zwierząt doskonalenia bydła mlecznego przedsiębiorstwo „GAŁOPOL” zostało uznane jako spółka strategiczna i została objęta nadzorem właścicielskim będącym w gestii Ministra Rolnictwa.
Rok 2010 to kolejny okres przemian i nowe zadania hodowlane w zakresie hodowli koni poprzez włączenie do Struktur „GAŁOPOL” Zakładu Stado Ogierów Sieraków.