HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Na przełomie lat 1881 do 1945 właścicielami Gałowa był ród Mycielskich. Chronologicznie właścicielami byli od 1881 Józef Mycielski, 1909 Ludwik Mycielski, a od 1939 hr. Michał Mycielski.
Majątek dobrze prosperował prowadząc hodowlę koni, bydła, owiec.
Hodowla była obiektem zainteresowania wielkiego hodowcy, profesora Tadeusza Konopińskiego, który w latach międzywojennych i powojennych sprawował nadzór hodowlany.
W latach 1945 – 1949 Zarząd nad gospodarstwami Gałowa sprawował Państwowy Nadzór Ziemski.
W 1957 roku zostały powołane Zespoły Państwowych Gospodarstwa Rolnych w skład, których wchodziło gospodarstwo Gałowo.
Od roku 1966 funkcjonowało jako Przedsiębiorstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych należące do Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR.
Od 1 lipca 1967r. przedsiębiorstwo otrzymało status Kombinatu, który w tej strukturze organizacyjnej funkcjonował do 31 lipca 1992 r. Utworzony Kombinat uzyskiwał bardzo dobre wyniki produkcyjno-ekonomiczne czego dowodem są liczne wyróżnienia we współzawodnictwie prowadzonym przez poznańskie PGR rywalizujące w grupie dużych gospodarstw funkcjonujących na powierzchni powyżej 5000 ha.
W 1992 r. w ramach prowadzonej restrukturyzacji i powstaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, Gałowo przekształcono w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa a od 1995r. funkcjonuje pod nazwą Przedsiębiorstwo Rolniczo Hodowlane „GAŁOPOL” Spółka z.o.o z 100 % udziałem Skarbu Państwa.
W czerwcu 2003 r. ze względu na zakres prowadzonej hodowli zwierząt doskonalenia bydła mlecznego przedsiębiorstwo „GAŁOPOL” zostało uznane jako spółka strategiczna i została objęta nadzorem właścicielskim będącym w gestii Ministra Rolnictwa.
Rok 2010 to kolejny okres przemian i nowe zadania hodowlane w zakresie hodowli koni poprzez włączenie do Struktur „GAŁOPOL” Zakładu Stado Ogierów Sieraków.