OFERTA

Produkcja zwierzęca:

 • sprzedaż mleka
 • sprzedaż młodego bydła opasowego
 • materiał hodowlany bydła mlecznego:
  – krowy pierwiastki
  – jałówki cielne i buhaje hodowlane
 • materiał hodowlany bydła mięsnego rasy Limousine:
  – jałówki cielne
  – buhaje hodowlane

Produkcja roślinna:

 • pszenica konsumpcyjna
 • pszenżyto paszowe
 • żyto konsumpcyjne
 • buraki cukrowe

Usługi Stada Ogierów Sieraków:

 • stanówka ogierami:
  – ras szlachetnych
  – ras zimnokrwistych
  – rasy konik polski
 • działalność rekreacyjna: usługi hotelowe oraz jazdy konne
 • pensjonat dla koni
 • hodowla zachowawcza konika polskiego