GAŁOWO

Zakład Rolny Gałowo wraz z folwarkami w Œmiłowie i Jastrowie gospodaruje obszarze 986 ha prowadząc produkcje rośœlinną podporządkowaną potrzebom żywieniowym bydła mlecznego i mięsnego. Stado krów mlecznych liczy 320 szt. o wydajnośœci 8600 kg mleka.
rowy utrzymywane są w systemie wolno stanowiskowym, œciołowym, z pełną mechanizacją żywienia i doju. W zakładzie Gałowo prowadzony jest odchów młodzieży hodowlanej bydła mlecznego.
W strukturze Zakładu Rolnego Gałowo jest Warsztat Mechaniczno – Budowlany, który wykonuje usługi na potrzeby Spółki w zakresie remontowym maszyn i obiektów budowlanych.