KONTAKT

Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane "GAŁOPOL" Spółka z o.o. z siedzibą w Gałowie
ul. Wierzbowa 10, 64-500 Szamotuły
Kapitał zakładowy: 9 546 000 zł

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Rolniczo – Hodowlane "GAŁOPOL" Spółka z o.o. z siedzibą w Gałowie, adres e-mail: sekretariat@galopol.pl: a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych. b/ Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt c) Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora. e/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. f/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych. g/Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.