HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO

Folwark Śmiłowo to hodowla bydła mięsnego czystorasowego rasy Limousin. Docelowa obsada to 150 krów mamek. W sąsiedztwie znajdują się areał 70 ha łąk i pastwisk ogrodzonych i dzielonych na kwatery pozwalających na utrzymanie zwierząt w systemie pastwiskowym.
Celem prowadzonej hodowli jest produkcja materiału hodowlanego, męskiego i żeńskiego oraz produkcja mięsa wołowego kulinarnego o dobrych parametrach jakościowych.