XII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego Bratoszewice 22-23.06.2024r.

 

Podczas wystawy Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. zaprezentowało najlepsze

zwierzęta ze swojej hodowli.

Nasze krowy zdobyły następujące tytuły w kategoriach:

 

Tytuł SUPERCZEMPIONA w kategorii  KROWY RASY PH-F  dla G/G RUBICON ELKA (PL-00532346242-9)

 

Tytuł CZEMPIONA dla krowy w II laktacji rasy PH-F G/G COPYRIGHT LISA (PL-00549057874-9)

Tytuł CZEMPIONA dla krowy w III i dalszych laktacjach rasy PH-F G/G RUBICON ELKA (PL-00532346242-9)