OGŁOSZENIE

rzedsiębiorstwo – Rolniczo Hodowlane Spółka z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Sierakowie, gmina Sieraków, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie.

Działki posiadajš plan zagospodarowania przestrzennego, który wg uchwały nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26-02-2009 r. teren przeznacza pod zabudowę mieszkaniowš jednorodzinnš z usługami (oznaczone w planie 48MN/U).

Termin przetargu: 8 listopada 2010 r.

Adobe-PDF

Informacje dotyczące przetargu w formacie PDF.

 

W pobliskim sšsiedztwie nieruchomoœci występuje sieć wodocišgowa, kanalizacyjna i energetyczna.

Poz. 1. Działka nr 1505/12 o pow. 0,0804 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040160/7 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

Poz. 2. Działka nr 1505/11 o pow. 0,0804 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040156/6 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

Poz. 1. Działka nr 1505/12 o pow. 0,0804 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040160/7 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

Poz. 3. Działka nr 1505/10 o pow. 0,1071 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040161/4 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

Poz. 4. Działka nr 1505/9 o pow. 0,1036 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040163/4 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

Poz. 5. Działka nr 1505/8 o pow. 0,0999 ha, zapisana w KW Nr PO2A/0040155/9 Sšdu Rejonowego w Szamotułach VI Zamiejscowy Wydział Ksišg Wieczystych w Międzychodzie
Cena wywoławcza wynosi: 65,00 zł netto za m kw.
wadium wynosi: 5.000,00 zł
postšpienie wynosi: 1,00 zł netto za m kw.

W przypadku wystšpienia na działkach okreœlonych w pozycji od 1 do 5 kolizji projektowanej zabudowy z urzšdzeniami, przyszły właœciciel we własnym zakresie i na własny koszt będzie zobowišzany do jej usunięcia.

Szczegółowe informacje, warunki, ograniczenia oraz dokumentację można uzyskać w siedzibie spółki lub na stronie internetowej www.galopol.com.pl.