GAŁOWO

Zakład Rolny Gałowo wraz z folwarkami w Œmiłowie i Jastrowie gospodaruje obszarze 986 ha prowadzšc produkcje roœlinnš podporzšdkowanš potrzebom żywieniowym bydła mlecznego i mięsnego. Stado krów mlecznych liczy 320 szt. o wydajnoœci 8600 kg mleka.

krowy utrzymywane sš w systemie wolnostanowiskowym, œciołowym, z pełnš mechanizacjš żywienia i doju. W zakładzie Gałowo prowadzony jest odchów młodzieży hodowlanej bydła mlecznego.
W strukturze Zakładu Rolnego Gałowo jest Warsztat Mechaniczno – Budowlany, który wykonuje usługi na potrzeby Spółki w zakresie remontowym maszyn i obiektów budowlanych.