GAJ MAŁY

Zakład Gaj Mały gospodaruje na obszarze 1269 ha. Prowadzi produkcję roœlinną w zakresie reprodukcji materiału mięsnego. W zmodernizowanym obiekcie prowadzony jest opas młodego bydła mięsnego w ilośœci 300 sztuk.
System bezuwięziowy pozwala na zwiększenie przyrostów dobowych, zmniejszenie zatrudnienia, poprawę warunków bytowania zwierząt.
Ponadto w folwarku, w Obrowie utrzymujemy oborę udojową w ilośœci 150 krów, o wydajnośœci w roku 2007, 8320 kg mleka.
W zakładzie istnieje mieszalnia, która produkuje pasze na potrzeby własne.
Suszarnia bębnowa została zmodernizowana i przystosowana do paliwa ekologicznego. Zakład posiada bazę magazynową o możliwośœci składowania 7000 tys. ton.