PRZYBORÓWKO

Zakład Rolny Przyborówko posiada 645 ha gruntów. Zakład utrzymuje stado liczące 160 sztuk krów ze œśrednią wydajnoœścią 8800 kg mleka od sztuki oraz odchów cieląt. Produkcja rośœlinna to głównie zboża, rzepak, buraki cukrowe i rośœliny pastewne.