Przetargi

UWAGA!!!

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „GAŁOPOL” Sp. z o.o. w Gałowie
informuje, że wydłuża termin
do dnia 10.10.2016 roku składania ofert na:
– ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH – KONIE
– ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH – ROZRODU BYDŁA
– ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH

>>WIĘCEJ